KONTAKTY

TeraPlus.cz
Kancelář Na pastvisku 10, Opava
Sklad Ratibořská 172, Opava
tel: +420 774 599 733 (10-17 hod)
info(a)teraplus.cz
Dotaz na stav objednávky pouze emailem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ


Obchodní podmínky
Obchodní podmínky


platné od 1.1.2014

 

Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, v ostatním se řídí platným Obchodním zákoníkem.

 

Prodávajícím je TeraPlus.cz, Martin Pavela, Na pastvisku 1468/10, Opava, IČ 76003965, tel. 774599733, email. teraplus@seznam.cz

 

Práva a povinnosti prodávajícího

 

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v těchto obchodních podmínkách a dodat na adresu kupujícího.
 2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz. Bezpečnost a ochrana informací). Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to písemně požádá.
 3. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující v minulosti nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu anebo pokud má prodejce důvodné podezření, že k tomu dojde.
 4. Prodávající má právo odmítnout vyřídit objednávku v nižší hodnotě, než je 300,-Kč (bez nákladů na dopravu).
 5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.
 6. Pokud nemáme objednanou živou rostlinu skladem, nahrazuje ji podobnou, podobné velikosti, do stejného typu terária se stejnou, nebo vyšší cenou.

 

Práva a povinnosti kupujícího

 

 1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případné ceny za dodávku zboží. S konečnou cenou je zákazník vyrozuměn již při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 3. Kupující může objednávku bezplatně zrušit jen do odeslání. Při zrušení / nevyzvednutí objednávky, která již byla odeslána, má kupující povinnost uhradit prodávajícímu vzniklé náklady na vyřízení a expedici objednávky v paušální výši 400,-Kč za objednávku. Pokud takovým zrušením / nevyzvednutím objednávky vzniknou na zboží škody (např. na živém krmném hmyzu, živých rostlinách apod. jsou v podstatě vždy ve výši 100%) budou kupujícímu naúčtovány navíc.
 4. Kupující je povinen převzít objednávku, která obsahuje živý krmný hmyz nebo živé rostliny, do 24 hodin od prvního neúspěšného pokusu o doručení ze strany dopravce (u balíku do ruky), nebo od uložení na poště (balík na poštu, balíkovna).
 5. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou viz (Ochrana osobních údajů).

 

Objednávka zboží

 

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.teraplus.cz jsou považovány za závazné. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v cenově náročnějším případě vyžádat písemné potvrzení objednávky.
 2. Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti je vyplnění veškerých registračních údajů a náležitostí objednávky. Místem dodání je adresa kupujícího uvedená ve formuláři, případně adresa dodání zboží.
 3. Pro kupujícího platí ceny v době objednání. Ceny jsou uvedeny včetně všech daní.
 4. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží, včetně příp. expedičních a dopravních nákladů, uvedenou v objednávce a obchodních podmínkách, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
 5. Při správném provedení objednávky bude kupujícímu automaticky obratem zaslán potvrzovací e-mail.

 

Bezpečnost a ochrana informací

 

 1.  Problematika nakládání s osobními údaji je řešena v samostatné kapitole Ochrana osobních údajů zde

 

Dodání zboží

 

 1. Dodávky veškerého zboží se řídí dodacími podmínkami.
 2. Místem plnění je adresa sídla (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího uvedené ve formuláři objednávky, neuvede-li kupující do objednávky místo jiné nebo si zvolí osobní vyzvednutí zboží.
 3. Za dodání zboží se považuje jeho osobní převzetí nebo jeho předání prvému dopravci k přepravě pro kupujícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení plné ceny a jeho fyzickým převzetím.
 4. Prodávající se zavazuje dodat zboží v co nejkratší možné době, po doručení platné objednávky do jeho elektronické schránky, uhrazení objednávky s platbou před odesláním, případně po převzetí objednávky v tištěné podobě (např.dopisem).
 5. Lhůta potřebná k expedici zboží je stanovena na 1-7 dnů od přijetí elektronické objednávky u objednávky na dobírku nebo připsání částky na účet prodávajícího při úhradě objednávky před odesláním a to dle dostupnosti zboží. U objednávek ze zahraničí je tato lhůta až 30 dnů.
 6. Zboží je dodáváno v běžných papírových či jinak obvyklých obalech, nevyplývá-li z jeho povahy či z ujednání účastníků nároky na jiné požadavky. Ty jsou obvykle za příplatek, který se řeší individuálně.
 7. Ke každé zásilce bude přiložena faktura se všemi náležitostmi.
 8. Prodávající neodpovídá za vady na zboží vzniklém při přepravě třetí stranou (dle reklamačního řádu se jedná o vadu vzniklou v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího). Při převzetí poškozeného zboží je potřeba reklamaci bezodkladně uplatnit u dopravce nebo při zjištění poškození před převzetím zásilku nepřebírat - reklamaci bude s přepravcem řešit prodávající.
 9. Maximální hmotnost Balíku do Ruky nebo Na poštu je 30 kg. Balíku do Balíkovny 15kg. Pokud hmotnost objednávky přesahuje tuto mez, bude objednávka rozdělena do více balíků a doprava druhé, případně dalších balíků bude naúčtovana dodatečně dobírkou u každého z nich.
 10. Více o dodání zboží je v kapitole Jak nakupovat

 

Zrušení objednávky

 

 1. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, a to bez udání důvodu - v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.
 2. V takovém případě je kupující povinen nepoužité a nepoškozené zboží se všemi prodejními doklady (kopiemi) o koupi zaslat - doporučeně a na své náklady - (v původním nepoškozeném obalu, kompletní včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd., ) na adresu prodávajícího uvedenou na faktuře a to v přesném formátu. Pokud by bylo zboží poškozené nebo používané má prodávající nárok na náhradu škody a to až do výše 100%.
 3. Doporučujeme o zaslání zboží zpět prodejci informovat dopředu emailem nebo telefonicky s uvedením podacího čísla. Pokud se o zásilce nedozvíme, nemusí být vyřešena a dopravce ji může poslat zpět kupujícímu.
 4. Bez udání důvodu ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží, nelze vrátit zboží, které je vyráběno na objednávku pro konkrétního zákazníka - např. terária nebo inkubátory, dále otevřená balení krmiv a zboží, které rychle podléhá zkáze dle platné legislativy - živý krmný hmyz a živé terarijní rostliny. Toto zboží je možné při poškození během přepravy reklamovat u dopravce (mechanické poškození, přehřátí, promrznutí) nebo u prodávajícího dle reklamačního řádu.
 5. Vrácené zboží je kupující povinen zaslat nebo osobně dodat k prodávajícímu  doporučeně a pojištěné, prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození během přepravy. Kupující je povinen se zasláním vráceného zboží zaslat prodávajícímu email s číslem balíku, který vráceného zboží obsahuje.
 6. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží zaslány prodávajícím převodem na účet kupujícího a to obvykle ve lhůtě 14 dní po fyzickém obdržení zboží.
 7. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět - zrušení objednávky ze strany prodávajícího.
 8. Nedošlo-li ještě k převzetí zboží, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit do jednoho měsíce od jejího uzavření.
 9. V případě zrušení části objednávky si prodávající vyhrazuje právo změnit výši poplatku za přepravné.
 10. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  2. změnila se výrazným způsobem cena
  3. zboží je momentálně doprodáno
 11. V případě, že tato situace nastane, se prodávající zavazuje, že bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, ...).
 12. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a to do 30 dní od odstoupení od smlouvy.

 

Nebezpečí škody na zboží

 

 1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od dopravce.

 

Platební podmínky

 

 1. Platba za dodané objednané zboží bude uskutečněna:
  1. v hotovosti - při převzetí dodávky
  2. platba předem převodem na účet 
 2. Veškeré zboží je dodáváno s fakturou.
 3. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Ceny jsou smluvní - dle Zákona o cenách.
 4. Více o platebních podmínkách je v kapitole Jak nakupovat

 

Záruka

 1.  Jakékoliv vadné plnění u zboží, zakoupeného prostřednictví internetového obchodu www.TeraPlus.cz se řeší Reklamačním řádem

 

Závěrečná ustanovení

 

 1. Účastníci se dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 1751 odst. 1.
 2. Tato smlouva je uzavírána pomocí prostředků komunikace na dálku, s čímž obě smluvní strany vyjadřují svůj bezpodmínečný souhlas.
  Žádné náklady v souvislosti s uzavřením smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku nevznikají.
 3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou v souladu s právním řádem České republiky.
 4. Tyto obchodní podmínky jsou účinné ke dni 1. 1. 2014